Kütüphane

Eğitim Materyali / Training Material

Eğitim Materyali

Training Material

İyi Uygulama Kataloğu / Best Practice Catalogue

İyi Uygulama Kataloğu (TR&EN)

İyi Uygulama Kataloğu İş Dünyası Eki (TR&EN)

Kriz Yönetimi Araçları / Crisis Management Tools

İş Dünyası Dernekleri / Business Associations

Kriz Aracı #1-Durum Raporu (İş Dünyası Dernekleri)

Kriz Aracı #2-Görev Kartı İş Dünyası (İş Dünyası Dernekleri)

Kriz Aracı #3-Etki Değerlendirme (İş Dünyası Dernekleri)

Crisis Tool #1-Situation Report (Business Associations)

Crisis Tool #2-Duty Card (Business Associations)

Crisis Tool #3-Impact Assessment (Business Associations)

Öğrenci Toplulukları / Student Groups

Kriz Aracı #1-Durum Raporu (İş Dünyası Dernekleri)

Kriz Aracı #2-Görev Kartı (Öğrenci Toplulukları)

Kriz Aracı #3-Etki Değerlendirme (Öğrenci Toplulukları)

Crisis Tool #1-Situation Report (Student Groups)

Crisis Tool #2-Duty Card (Student Groups)

Crisis Tool #3-Impact Assessment Student (Student Groups)

Politika Belgeleri / Policy Paper

Politika Belgesi

Policy Paper