İklim Araştırmaları Derneği

Projenin ana faydalanıcısı İklim Araştırmaları Derneği’dir (İAD). 2016 yılı sonunda Ankara’da kurulan İAD, iklim değişikliğine dair temel sorunların yanı sıra, bu küresel meselenin toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

İklim Araştırmaları Derneği’nin temel amacı; İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, afet ve risk yönetimi ile ilgili alanlarda farklı disiplinlerde çalışan gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak, üyelerini ticari, bilimsel, teknik alanlarda desteklemek; üyelerinin birbiriyle, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha verimli bir biçimde sürdürmelerini sağlamak; ilgili konularda ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak; düşük karbon ekonomisine geçişte etkin politika ve yöntemler oluşturulmasına destek olmak ve sektörel birikimi ülke çıkarları doğrultusunda kullanmak ve bu amaçla ilgili kurumlara destek vermektir.

İklim Araştırmaları Derneği üyelerinin temel yetkinlik alanları;

 • iklim değişikliği ile mücadele/uyum,
 • su yönetimi/politikası,
 • afet/risk yönetimi,
 • kentsel planlama,
 • ekonomi ve toplumsal çalışmalardır.

 

Dernek bu konulardaki deneyimini bağımsız araştırmalar yapmak ve diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanmayı hedeflemektedir.

Derneğin yürütmüş ve yürütmekte olduğu projeler:

Türkiye Su/Atıksu Geri Dönüşüm Endüstrisinde Nano Kabarcık Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması için Pazar Potansiyelinin ve İşbirliği Fırsatlarının Araştırılması

 • Tarih/Yer: Ekim 2021 – Mart 2023 / Ankara
 • İAD′ın Rolü: Proje Yürütücüsü ve Uygulayıcı
 • Proje Ortakları: The University of Maine, Arizona State University
 • Proje Destekçileri: ABD Büyükelçiliği

“Dayanıklı Sivil Toplum için El Ele!”- STK’ların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Belediyeler ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi

 • Tarih/Yer: Nisan 2021 – Haziran 2022 Ankara, İzmir, Afyonkarahisar
 • İAD′ın Rolü: Proje Yürütücüsü ve Uygulayıcı
 • Proje Ortakları: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Afet Bilinci Derneği (ABD)
 • Proje Destekçileri: Sivil Toplum Sektörü / Avrupa Birliği Başkanlığı

AB – Türkiye İklim Politikası Diyaloğu

 • Tarih/Yer: Nisan 2021 – Haziran 2022 Türkiye, Belçika
 • İAD′ın Rolü: Proje Ortağı
 • Proje Ortakları: The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) (Yürütücü)
 • Proje Destekçileri: Sivil Toplum Diyaloğu / Avrupa Birliği Başkanlığı

Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar

 • Tarih/Yer: Nisan 2021 – Haziran 2022 Türkiye, Belçika
 • İAD′ın Rolü: Proje Ortağı
 • Proje Ortakları: Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD)
 • Proje Destekçileri: Sivil Toplum Diyaloğu / Avrupa Birliği Başkanlığı