Dayanıklı Sivil Toplum

Hedef gruplar için eğitim materyalinin geliştirilmesi

Faaliyetler, eğitim oturumları ve çalıştaylar için materyal toplamak, üretmek ve düzenlemek için tasarlanmıştır. Çalıştaylar etkileşimli ve katılımcı olduğu için, çalıştaylarda sunulmak üzere pratik şablonlar, alıştırmalar vb. eğitim materyalleri de hazırlanmaktadır.

Kriz yönetimi, kentsel dayanıklılık ve işbirliği eğitim modülleri

STK’lara verilen eğitim modülleri;

1)  risk yönetimi, doğal tehlikeler ve kentsel dayanıklılık gibi kavramları ve
2) ortaklık geliştirme çerçeveleri ve ağ oluşturma stratejileri geliştirmeyi içermektedir.

Çalıştaylar; hedef grupların katılımını teşvik eden kapsayıcı ve etkileşimli bir yaklaşım izlemektedir.

Bu faaliyetlerin çıktıları; STK’ların ve belediyelerin kentsel dayanıklılık, mevcut doğal tehlikeler, iklim değişikliği senaryoları ve kentsel dayanıklılık çözümleri hakkında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi olacaktır. Proje kapsamında çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar yoluyla en az 40 STK ve yerel yönetime ulaşılması planlanıyor.