Dayanıklı Kentler için Ağlar ve İşbirlikleri

STK’lar, belediyeler ve özel sektör arasında şu anda kentsel dayanıklılık oluşturma konusunda çok az işbirliği mevcut. Proje kapsamında yapılan incelemeler ve araştırmalar ile bu aktörler arasında potansiyel işbirliği alanlarını ve diğer bulguları özetleyen bir politika belgesi üzerinde çalışılıyor.

Sonuçları paylaşmak ve muhtemelen birlikte işbirliği yapabilecek aktörleri bir araya getirmek için farklı paydaşlarla çalıştaylar düzenleniyor. Bu faaliyetin yeni ortaklıklar üretmesi ve kentsel dayanıklılık alanında aktif olan paydaşlar için ağ oluşturma fırsatlarını artırması beklenmekte.

​​Bu faaliyetlerin çıktıları, kentsel dayanıklılık konusunda STK’lar, belediyeler ve özel sektör arasında ağların ve ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırmak için STK ve belediye arasında imzalanan bir işbirliği protokolü olacak.