Ankara

İlgili paydaş Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Belediye yakın zamanda bir afet risk yönetim birimi kurmuştur ve belediye çalışanları ve gönüllüler için eğitim modülleri konusunda İAD ile birlikte çalışmıştır. Planlanan etkinlikler, öğrenci topluluklarının yerel yönetimlerle ortaklık kapasitelerini geliştirmek için başta ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğrenci grupları ve kulüpleri olmak üzere yerel üniversitelere de yönlendirilmektedir. Ankara’daki faaliyetlere İAD öncülük etmektedir.