Afyonkarahisar Kriz Yönetimi Eğitimi

Afyonkarahisar Kriz Yönetimi Eğitimi

Proje kapsamında planlanan Kriz Yönetimi Eğitimleri’nin sonuncusu Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Ülkemizin risk profili değişiyor. Deprem, salgın hastalıklar, göç, bölgesel siyasi krizler, teknolojik tehlikeler ve son olarak gittikçe artan etkisiyle iklim değişikliği ve iklimsel afetler can güvenliğimizi, sosyal hayatımızı ve ekonomimizi etkiliyor.

26 Mart 2022 tarihinde kentin dayanıklılığı için Afyonkarahisar’daki üniversite öğrenci toplulukları, AFAD, UMKE ve Afyonkarahisar Belediyesi’nden temsilciler bir araya geldi.

Kriz ve Risk Yönetimi Uzmanı Erdem Ergin’in katılımı ile gerçekleşen bir günlük bu eğitim ile kuruluşlara kriz yönetiminde yol gösterici olmayı ve afetlere karşı dirençlerini arttırmayı hedefleyen “Acil durum yönetim kiti” sunuldu. Yakın zamanda olan birçok önemli afette görev almış olan ve hem STK’ların hem de kamu ve özel kurumların kriz yönetimine destek olan uzmanımız, kuruluşlara yönelik kolay uygulanabilir çözümler paylaşmayı hedef alan bir eğitim sundu. Eğitimde şu başlıklar ele alındı:

  • Senaryo geliştirme
  • Krizdeki 4 öncelik
  • İyi uygulama ve pratik çözümler

Faaliyet kapsamında Afyonkarahisar’da öğrenci toplulukları ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 17 kuruluştan 47 katılımcı Kriz Yönetimi Eğitimi aldı. Katılımcılar hem birbirleriyle hem de yerel yönetim temsilcileri ile tanıştı, iş birliği imkanlarını değerlendirdi, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaştı.