İzmir Kriz Yönetimi Eğitimi

İzmir Kriz Yönetimi Eğitimi

İzmir’in son yıllarda pandemi ve ekonomik krizlerinin yanında deprem, orman yangını ve sel ile karşılaştığına tanık olduk. Şehir hem sismik olarak aktif bir bölgede yer alıyor, hem de ülkemizde iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen liman kentlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yapılan gelecek projeksiyonlarına göre iklim değişikliğine bağlı olarak 2021 yazında yaşadığımıza benzer orman yangınları, kuraklık, aşırı sıcak, aşırı yağışlar ve sel gibi tehlikelerin sıklık ve şiddetinin artmasının bölgenin yeni normali olması bekleniyor.

12 ve 13 Mart 2022 tarihlerinde kentin dayanıklılığı için İzmir’deki STK’lar, üniversite öğrenci toplulukları ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi.

Kriz ve Risk Yönetimi Uzmanı Erdem Ergin’in katılımı ile gerçekleşen bir günlük bu eğitim ile kuruluşlara kriz yönetiminde yol gösterici olmayı ve afetlere karşı dirençlerini arttırmayı hedefleyen “Acil durum yönetim kiti” sunuldu. Yakın zamanda olan birçok önemli afette görev almış olan ve hem STK’ların hem de kamu ve özel kurumların kriz yönetimine destek olan uzmanımız, kuruluşlara yönelik kolay uygulanabilir çözümler paylaşmayı hedef alan bir eğitim sundu. Eğitimde şu başlıklar ele alındı:

  • Senaryo geliştirme
  • Krizdeki 4 öncelik
  • İyi uygulama ve pratik çözümler

Faaliyet kapsamında 49 kuruluştan 128 katılımcı Kriz Yönetimi Eğitimi aldı. Katılımcı kuruluşlar hem birbirleriyle hem de yerel yönetim temsilcileri ile tanıştı, iş birliği imkanlarını değerlendirdi, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaştı.