II. Ulusal Sivil Toplum Danışma Toplantısı

II. Ulusal Sivil Toplum Danışma Toplantısı

25 Kasım’da Ankara’da gerçekleşen, II. Ulusal Sivil Toplum Danışma Toplantısında “Çevre, İklim, Gıda ve Enerji” tematik alanı atölyesine Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Kurucusu Serhan SÜZER moderatörlük yaptı. İAD olarak bizim de katılım gösterdiğimiz grup çalışmasında bu konularda çalışan STK’lar deneyimlerini, proje uygulama sürecindeki sorunlarını paylaşarak sivil toplumun gelişmesine nasıl katkı sağlayabileceğini ve çalışmaların nasıl yaygınlaştırılabileceğini tartıştık.

Toplantı T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Özcan “ STK’larımızın görüşleri ve fikirleri Katılım Öncesi Mali Yardımının (IPA) yeni döneminde çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Bugün sizlerin deneyimlerini, sorunlarını ve görüşlerini dinleyecek; önümüzdeki çalışmalarda kamunun kolaylaştırıcı rolünün nasıl olabileceğini ve yeni proje fikirlerini birlikte değerlendireceğiz” dedi.

“Sivil Toplum Deneyim Paylaşımları, Etkiler ve İmkanlar” oturumu Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire Başkanlığı, AB İşleri Uzmanı Duygu Yardımcı moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturumda İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Adım Adım ve Açık Açık Platformları Kurucusu Prof. Dr. Itır ERHART, Etki Yap Platformu Kurucu Başkanı Şafak MÜDERRİSGİL, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Kurucusu Şengül AKÇAR, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) Başkanı Süleyman AKBULUT sivil toplum kuruluşları için yeşil mutabakat, sosyal girişimcilik, etki yatırımı, hassas gruplar, savunuculuk ve kamusal fayda gibi farklı alanlarda deneyimlerini paylaştı.