Ankara Kriz Yönetimi Eğitimi

Ankara Kriz Yönetimi Eğitimi

Proje kapsamında planlanan Kriz Yönetimi Eğitimleri’nin ilki Ankara’da gerçekleştirildi. 6 ve 7 Kasım 2021 tarihlerinde kentin dayanıklılığı için Ankara’daki STK’lar ve üniversite öğrenci toplulukları bir araya geldi.

Son yıllarda doğal ve doğal olmayan afetlerde gözlemlenen artış Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) da etkiledi. Kimi STK’ların faaliyetleri ve üyeleri etkilenirken, kimi STK da afet sonrasında kamu kurumları ve özel sektör ile aktif görev aldı. Birkaç yakın zaman örneği:

  • Ocak 2020 Elâzığ depreminden sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası mobilize oldu, kente gelen yardımları İhtiyaç Haritası ile birlikte koordine etti, onlara depo ayarladı ve üyeleri arasında etki analizi gerçekleştirdi.
  • Ekim 2020 İzmir depreminde İzmir Avukat Barosu hem üyeleri arasında can kaybı yaşadı hem birçok meslektaşı ofis kaybına uğradı. Baro hem mağduriyeti gidermek hem de kamunun kurduğu çadır kente destek olmak için mobilize oldu.
  • 2021 Yaz orman yangınlarında birçok gönüllü kendi kendine mobilize olup organize oldu ve farklı bölgelerde yerel idari makamlar ile köylüler ile çalıştı, kimisi depo yönetip yangın söndürme malzemesi mobilize etti.

Önümüzdeki yıllar benzer krizleri veya daha fazlasını getirebilir. Ülkemizin aktif deprem kuşağında bulunması, Covid-19 salgının sürüyor olması, iklim değişikliğinin etkilerinin gözlemlenmesi STK’ları farklı afetler ve krizlere maruz bırakabilir.

STK’ların kendi faaliyetlerini ve üyelerini kriz anında yönlendirmeye hazır olması kentsel dayanıklılığın en önemli bileşenlerinden biri.

 Bir günlük eğitim ile kuruluşlar:

  • Faaliyetlerine yönelik riskleri analiz etme
  • Senaryolar geliştirip sorumlulukları belirleyerek hazırlık yapma
  • Kriz yönetimi için pratik araçlar kullanma

kapasitelerini geliştirdiler.

Faaliyet kapsamında Ankara’da 24 kuruluştan 70 katılımcı Kriz Yönetimi Eğitimi aldı. Katılımcı kuruluşlar hem birbirleriyle hem de yerel yönetim temsilcileri ile tanıştı, iş birliği imkanlarını değerlendirdi, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaştı.