Neler Yapıyoruz?

STK’ların diğer STK’larla ilişkileri ve de yerel yönetimlerle bağlantıları genellikle zayıf, ancak daha dayanıklı şehirler için STK’ların sunabilecekleri çok önemli katkılar var. STK’lar riskleri anlama, bilgiye erişim ve iyi uygulamalar konusundaki eksiklerini gidermek için diğer STK’lar ve belediyelerle birlikte çalışabilirler.

İAD ve TÜRKONFED’in çeşitli paydaşlarla olan ilişkisi, birçok yerel STK’nın: (i) özellikle eğitimli insan gücü açısından zayıf kurumsal kapasiteye sahip olduğunu, (ii) bölgelerine ve faaliyetlerine yönelik riskler ve bunların potansiyel etkileri hakkında güvenilir bilgiye sahip olmadığını ve ( iii) kriz yönetimi, kendilerini nasıl daha iyi koruyabilecekleri ve topluluklarını nasıl destekleyecekleri konusunda beceriler geliştirmeye açık olduklarını göstermektedir. Projenin amacı kentsel dayanıklılığa ulaşmak için bu STK’ların kapasitelerini ve ortaklıklarını güçlendirmek olarak özetlenebilir.

Dayanıklı

Sivil Toplum

Faaliyetler, eğitim oturumları ve çalıştaylar için materyal toplamak, üretmek ve düzenlemek için tasarlanmıştır.

Uygulamada

Kriz Yönetimi

Yaygınlaştırma sürecinde, araştırma sürecinin bulgularını açıklamak ve paylaşmak için hedef gruplarla toplantılar düzenlenmektedir.

Dayanıklı Kentler için

Ağlar ve İşbirlikleri

Bu faaliyetin yeni ortaklıklar üretmesi ve kentsel dayanıklılık alanında aktif olan paydaşlar için ağ oluşturma fırsatlarını artırması beklenmekte.

Twitter’da biz

İklim Araştırmaları Derneği